Бондар Володимир
ORCID ID 0000-0002-5259-4870
доктор педагогічних наук, академік Національної академії педагогічних наук України, декан факультету педагогіки та психології, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, 01601 Київ, Україна, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Божок Олександра
ORCID ID 0000-0002-0961-9008
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, 01601 Київ, Україна, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.714


СУЧАСНИЙ ДИСКУРС КОМПОНЕНТІВ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ 

У даній статті методологія дослідження розглядається як систематизований, логічно направлений на результати комплекс методів, засобів, дій, операцій – складових методик і технологій, які застосовуються для досягнення мети способами вирішення дослідницьких завдань. Саме вони віддзеркалюють логіку, історію становлення і розвитку обраних об’єкта і предмета дослідження, етапність і послідовність здійснення наукового пошуку, зв'язок між окремими складовими методології.

Ці та інші питання висвітлюються з позицій, що загальною, організаційною, когнітивною й процесуальною основою педагогічних досліджень виступає методологія пізнання в широкому розмаїтті її загальнонаукових та концептуальних методів пізнання, залежно від специфіки предмета дослідження та його належності до відповідної наукової галузі. 

Ключові слова: етапи, принципи та управлінський цикл методології дослідження;  методологія;  методи;  система;  структура методології.

Література

Бондар В. І. Методологічні проблеми вдосконалення понятійної термінологічної системи педагогіки. Київ, 2001.

Копнин П. В. Логические основы науки. Киев: Наукова думка, 1968. 283 с.

Лезгина М. Л. Формирование нового знания как методологическая проблема науки. Методология научного познания. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1974. Вып.1. С. 56–59.

Никитина Л. А., Забурина С. П. Обучение формулированию вопросов к тексту произведения. Начальная школа. 2010. № 1. С. 57–61.

Старкова Д. В. Сущность и роль компетентности социального взаимодействия в современной педагогике. Современная педагогика. 2013. № 11. С. 115–120.

Штофф В. А. Введение в методологию научного познания. Ленинград: Издательство Ленинградского университета,1972. 191 с.

 

Повний текстPDF (англ.)